I. Nhân sự 
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ hiện nay có 45 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 16 viên chức, 29 cán bộ hợp đồng và thử việc
-  Số cán bộ nữ:18 người
-  Số Đảng viên:15 người
Các cán bộ Trung tâm không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trung tâm cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng như: lớp cao cấp chính trị, lớp bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ, kỹ năng làm việc nhóm, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng đấu thầu.
Stt Họ và tên Giới tính Học hàm, học vị Ghi chú
Lãnh đạo Trung tâm
1 Nguyễn Quang Trung Nam PGS.TS
 
 
2 Nguyễn Tiến Đạt Nam PGS.TS  
3 Nguyễn Ngọc Tùng Nam TS  
Phòng Quản lý tổng hợp
1 Vũ Đức Anh Nam ThS  
2 Nguyễn Thanh Tâm Nữ ThS  
3 Nguyễn Mạnh Hùng Nam CN  
4 Hoàng Minh Tạo Nam ThS  
5 Nguyễn Thanh Hương Nữ CN  
6 Lê Thị Kim Nhung Nữ CN  
7 Lê Thu Ngân Nữ CN  
8 Võ Quỳnh Vinh Nữ CN  
9 Lê Thanh Huệ Nữ CN  
Phòng Đào tạo và Kết nối Khoa học
1 Vũ Đức Anh Nam ThS  
2 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ ThS  
3 Nguyễn Thị Hồng Quyên Nữ ThS  
4 Nguyễn Thị Hà Nữ CN  
5 Hà Thị Thu Hằng Nữ ThS  
Phòng Nghiên cứu triển khai
1 Trần Văn Giang Nam KS  
2 Trần Quang Thuận Nam TS  
3 Trần Văn Hải Nam ThS  
4 Nông Văn Mạnh Nam ThS  
Phòng Phát triển công nghệ và Dịch vụ đo lường
1 Nguyễn Ngọc Tùng Nam TS  
2 Lê Thế Vịnh Nam HVCH  
3 Lê Văn Nhân Nam NCS  
4 Hoàng Thị Thoa Nữ CN  
Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường
1 Nguyễn Quang Trung Nam PGS.TS  
2 Phạm Thị Phương Thảo Nữ ThS  
3 Phạm Thị Trà Nữ HVCH  
4 Hoàng Hải Linh Nữ HVCH  
5 Bì Việt Hùng     Nam HVCH  
6 Trần Hải Anh Nam ThS  
7 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ CN  
8 Giáp Văn Dương Nam CN  
9 Nguyễn Thế Anh Nam CN  
10 Lê Thị Huệ Nữ ThS  
Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin
1 PGS.TS Lê Trường Giang Nam PGS.TS  
2 Vũ Đức Nam Nam TS  
3 Nguyễn Văn Lợi Nam CN  
4 Nguyễn Thị Xuyên Nữ CN  
Phòng Nghiên cứu và Phát triển Hóa dược
1 Lê Ngọc Hùng Nam TS  
2 Nguyễn Văn Minh Khôi Nam KS  
II, Năng lực trang thiết bị
Bên cạnh cơ sở vật chất sẵn có, để phục vụ cho các xưởng nghiên cứu và thử nghiệm, Trung tâm đã cho đầu tư các máy móc và trang thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao, trong đó các thiết bị hóa chất được đầu tư mạnh cho 02 phòng: Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin và Phòng thí nghiệm trọng điểm An toàn thực phẩm và Môi trường, cụ thể như sau:
 
STT Tên thiết bị
(bao gồm thông tin model, hãng sản xuất)
I Nhóm thiết bị phân tích chính
1 Hệ thống sắc ký lỏng ghép nối khối phổ LC/MSn Model: LCQ FLEET
Hãng sản xuất: Thermo Scientific
2 Máy sắc ký khí khối phổ GC/MS/FID/ECD Model: 7890B GC/ 5977A MSD
Hãng sản xuất: Agilent Technologies
3 Máy khối phổ phát xạ Plasma (ICP-MS) Model: 7900 ICP-MS
Hãng sản xuất: Agilent Technologies
4 Hệ thiết bị phân tích TOC/TN Model: MultiN/C
Hãng sản xuất: Analytik Jena
5 Máy đo quang UV-Vis hai chum tia Model: T80+
Hãng sản xuất: PGI
II Nhóm thiết bị phân tích nhanh để bàn trong phòng thí nghiệm
1 Thiết bị đo pH/ORP/Nhiệt độ Model: HI2211-02
Hãng sản xuất: Hanna
2 Thiết bị phân tích quang phổ tử ngoại khả kiến đo đa chỉ tiêu Model: DR6000
Hãng sản xuất: Hach
3 Bộ cuvette hiệu chuẩn Model: 666-S000
Hãng sản xuất: Hellma
4 Bộ hiệu chuẩn máy đo quang UV-VIS Model: DH-2000-CAL
Hãng sản xuất: Ocean Optics
5 Máy đo DO để bàn phục vụ phân tích BOD Model: 4010-1
Hãng sản xuất: YSI
III Nhóm thiết bị phục vụ cho công tác lấy mẫu hiện trường
1 Kit đo lưu lượng kế dòng khí Model: 922
Hãng sản xuất: Fluke
2 Bơm lấy mẫu khí thể tích nhỏ Model: HSP 500
Hãng sản xuất: Shibata Bitechnology
3 Thiết bị định vị GPS Model: 78S
Hãng sản xuất: Garmin
4 Thiết bị đo và phân tích khí thải Model: 350
Hãng sản xuất: Testo
5 Bộ pha loãng khí chuẩn tích hợp hệ thống thu nhập và xử lý số liệu Model: APMC-370
Hãng sản xuất: Horiba
6 Bộ các bình khí chuẩn Hãng sản xuất: Meeser
7 Máy phát hiện khí rò rỉ Model: 316-1
Hãng sản xuất: Testo
IV Nhóm thiết bị phụ trợ phân tích hóa học
1 Tủ lạnh trữ mẫu -30 độ( tủ đứng) Model: LGPV 8420
Hãng sản xuất: Liebherr
2 Tủ lạnh trữ mẫu thường Model: R-WB550PGV2 (GBW)
Hãng sản xuất: Hitachi
3 Hệ thống máy lọc nước siêu sạch loại I Model: Purelabflex-3
Hãng sản xuất: ELGA
4 Tủ hút khí độc Model: EFH-4A8
Hãng sản xuất: ESCO
5 Cân phân tích 5 số lẻ Model: AET 100-5M
Hãng sản xuất: KERN & SOHN GmbH
6 Cân phân tích 4 số lẻ Model: Practum224-1S
Hãng sản xuất: Satorius
7 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Model: Practum612-1S
Hãng sản xuất: Satorius
8 Bộ quả cân ch