Trung tâm Đào tạo Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị chủ trì và đang triển khai  Dự án Khoa học công nghệ trọng điểm “Nghiên cứu xác định các chất độc trong bảo quản và chế biến thực phẩm” Mã số: VAST.TĐ.TP/16-18. Nhằm tăng cường sự giao lưu, trao đổi và chia sẻ giữa các nhà khoa học về các kết quả nghiên cứu liên quan đến việc phân tích, nhận dạng các chất độc trong thực phẩm. Trung tâm Đào tạo Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ dự kiến tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Phương pháp phân tích và nhận dạng các chất độc trong thực phẩm”

Nội dung chính của Hội thảo:

-  Tổng quan về một số phương pháp phân tích hiện đại các chất trong thực phẩm
-  Các phương pháp kiểm nghiệm một số phụ gia trong thực phẩm
-  Xác định các chất độc phát sinh trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm truyền thống của Việt Nam
-  Một số kết quả phân tích, nhận dạng, kiểm nghiệm và phân lập các chất trong thực phẩm
-  Nghiên cứu sự hình thành và cơ chế chuyển hóa các chất trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm.
-  Kết quả thử nghiệm phân tích một số chất độc trong thực phẩm trên các thiết bị hiện đại

Thời gian tổ chức Hội thảo: 
Ngày 21 tháng 7 năm 2017

Địa điểm tổ chức Hội thảo:
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo và đăng ký tham dự Hội thảo, vui lòng liên hệ:
Ths. Nguyễn Thị Hương Ly- Email: http://lylykhanh79@gmail.com- SĐT: 0989 200 579
 

Bình luận

Tin khác