Vài nét về tiêu chuẩn ISO 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn
Vài nét về tiêu chuẩn ISO 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn
 Chính sách chất lượng
Chính sách chất lượng
Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Đối với các phòng thử nghiệm, việc đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm là yêu cầu bắt buộc và cấp thiết. Một kết quả thử nghiệm trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều cần phải đảm bảo tính chính xác

Dữ liệu đang được cập nhật