Hệ thiết bị phân tích TOC/TN
Hệ thiết bị phân tích TOC/TN
         Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ độ phân giải cao (GC-HRMS)
Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ độ phân giải cao (GC-HRMS)
      Máy đo quang UV VIS hai chùm tia

Máy đo quang UV VIS hai chùm tia

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV - VIS) được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa học, sinh học, công nghệ thực phẩm, đồ uống cũng như môi trường. Máy quang phổ UV - VIS vận hành trên cơ sở