Ô nhiễm môi trường là 1 vấn đề lớn trong xã hội. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thành lập PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, chung tay cùng quý cơ quan, doanh nghiệp xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn.


PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực quan trắc, giám sát môi trường hằng năm. Phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường cung cấp các dịch vụ phân tích, giám sát môi trường, cụ thể:

 1. Phân tích & đánh giá chất lượng nước-nước thải, Đất, Bùn trầm tích, chất thải rắn  bằng nhiều phương pháp khác nhau theo yêu của của khách hàng ( DIN , ISO , EPA , TCVN, ASTM , SM…) gồm các chỉ tiêu như : BOD5 ; COD ; TOC ; Nitơ tổng ; Độ oxy hoá ; Chlorine ; TSS-hàm lượng rắn lơ lửng ; TDS-rắn hòa tan ; Tổng rắn ;  pH ; Độ dẫn điện ; DO ; Màu ; Mùi vị; Độ đục…chỉ tiêu về vi sinh như Coliform, Ecoli ...
  Phân tích các Anion & Cation: NH4+; Cr6+ ; Cr3+ ; Fe2+ ;   Fe3+ PO43- ; NO2- ; NO3- ; SO42-; Cl- …
  Phân tích vết các độc tố kim loại nặng như : As , Hg , Cd ,    Pb, Cr , Zn , Mn , Fe…
  Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, diệt cỏ , hoá chất bảo vệ   thực vật ; các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ; PAH , PCB ; các   hợp chất hữu cơ khác .
 2. Phân tích & tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu…
 3. Phân tích và đánh giá chất lượng không khí, khí thải, ô nhiễm không khí  gồm các chỉ tiêu như : Khí thải tại nguồn : Bụi ; O2 ; CO2 ; CO ; SO2 ; NOx ; NO ; NO2 ; H2S ; CxHy…
  Chất lượng không khí xung quanh & môi trường làm việc : Bụi ; O2 ; CO2 ; CO ; SO2 ; NOx ; NO ; NO2 ; H2S ; NH3 ; O3 ; CxHy ; các hợp chất hữu cơ như THC ; VOC ; Tiếng ồn ; Vi khí hậu…& các chất hữu cơ dễ bay hơi khác…
  Phân tích vết các độc tố kim loại nặng như : As , Hg , Cd , Pb, Cr , Zn , Mn , Fe…
 4. Lấy mẫu & Phân tích hàm lượng Dioxin trong nước, đất, bùn, chất thải rắn, không khí & khí thải tại nguồn (bao gồm 17 đồng phân theo qui định của WHO


Quý khách có thể gửi mẫu trực tiếp đến:
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Tầng 5, nhà A28, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.
Thời gian nhận mẫu từ 8h30 đến 11h30 và 13h30 đến 17h30 mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Hoặc liên lạc trực tiếp với PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường:
Số điện thoại: 024 3791 0212

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

Thông tin liên hệ

Bình luận

Tin khác