Dịch vụ

      Máy đo quang UV VIS hai chùm tia

Máy đo quang UV VIS hai chùm tia

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV - VIS) được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa học, sinh học, công nghệ thực phẩm, đồ uống cũng như môi trường. Máy quang phổ UV - VIS vận hành trên cơ sở

  Dự án tăng cường năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về an toàn thực phẩm và môi trường

Dự án tăng cường năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về an toàn thực phẩm và môi trường

Vấn đề an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường hiện nay đang được Chính phủ thực sự quan tâm, thể hiện bằng việc ban hành chỉ đạo qua nhiều văn bản pháp luật. Từ những vấn nạn bức xúc và cấp thiết cần được làm rõ trong xã hội, dự án "Tăng cường năm lực phòng thí nghiệm trọng điểm An toàn Thực phẩm và Môi trường" được thành lập

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Đối với các phòng thử nghiệm, việc đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm là yêu cầu bắt buộc và cấp thiết. Một kết quả thử nghiệm trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều cần phải đảm bảo tính chính xác

Hỗ trợ trực tuyến